Grålum industriområde

Her er noen tips om gode kompetansetilbud!

Kunne du eller medarbeidere dine tenke dere å lære noe nytt, bygge på kompetansen og styrke konkurranskraften til bedriften? Det kan være både vanskelig og tidkrevende å finne fram til de gode kompetansetilbudene. Her er noen muligheter som er verdt å sjekke ut. Tips oss gjerne hvis du vet om flere.   
kompetanse vikenKompetanseheving
av ansatte


Nå kan bedrifter i Viken igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte. Viken fylkeskommune lyser ut midler og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

– Pandemien gjør mye vanskelig for næringslivet i Viken. Vi håper BIO-midlene vi nå lyser ut kan være et bidrag for å lette hverdagen noe. I fjor så vi at det helt konkret førte til at ansatte kunne ta kurs og få opplæring i stedet for å bli permittert. Det er bra både på kort og lang sikt. Midlene bidro både til færre permitteringer, og at bedriftsledere kunne tenke langsiktig om hva slags kompetanse de ansatte behøver for fremtiden, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Les mer om tilbudet hos Viken fylkeskommune
kurs 10x7Tid for å styrke din
digitale kompetanse?


Trenger du eller dine medarbeidere ny digitale kompetanse raskt? På nettsidene til Kompetanseforum Østfold finner du oversikt over nettbaserte kurs og utdanninger som du kan ta nå. Tilbudet omfatter både fagskolekurs, høgskole- og universitetsutdannelse, flere kurs og utdanning på videregående skolenivå. Og alt skjer selvfølgelig på nett.

Kompetanseforum Østfold er et regionalt samhandlingsforum som skal bidra at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet. 

Les om tilbudet her


 
TA DEL I EN BY I VEKST - BLI MEDLEM HER!
Infotjenester
Inspiria
Calender2
Viktige datoer
03.
mars
Oppfølgingskurs i offentlige anskaffelser
Digitalt
13.
april
Kurs i offentlige anskaffelser, bygg og anlegg
Digitalt
14.
april
Årsmøte i Sarpsborg næringsforening
Sarpsborg
28.
september
Sarpsborgkonferansen tirsdag 28. september 2021
Sarpsborg scene
Relaterte sider:
Næringsliv
Aktiviteter
Etablering
Kompetansetilbud