Hvorfor bli en Alliansepartner?

Som medlem av Sarpsborg Næringsforening kan du også bli en Alliansepartner. Alliansepartnerne er våre viktigste bidragsytere og deltar i næringsforeningens rådgivningsforum. Som Alliansepartner har du stor påvirkningskraft på foreningens arbeidsoppgaver og prioriteringer. 

Vi mener det er mange gode grunner til at din bedrift bør være Alliansepartner i Sarpsborg Næringsforening, blant annet fordi:


Rådgivningsforum:

 • Der våre Alliansepartnere er med og påvirker hvordan, og med hva, næringsforeningen skal engasjere seg.
 • Dere kan gi innspill til høringsuttalelser og andre innspill næringsforeningen skal utarbeide på vegne av næringslivet

Andre fordeler:

 • Promoterer vi din bedrift på vår nye hjemmeside
  - Deres logo med link-back
  - Presentasjon/Portrett av nye satsingsbedrifter
  - Mulighet for og få lagt ut ”tilbud” til andre medlemmer

Det viktigste er dog bedriftens ønske og vilje til å bidra til at Sarpsborg:

 • har et næringsliv og en næringsforening som fungerer
 • har ressurser til å bidra, mot kommunen, mot fylkeskommunen, i regionen og lokalt innad.
 •  Kr. 25.000,- + medlemsavgift
 • Eller mer om bedriften ønsker det.
Alliansepartner i Sarpsborg Næringsforening
Ja, jeg ønsker å bli en Alliansepartner i Sarpsborg Næringsforening:


Firmainformasjon:
Relaterte sider:
Bli Alliansepartner
Alliansepartnere