Sarpsborg Torg

Sammen for verdiskapning og trivsel i Sarpsborg

Sarpsborg Næringsforening (SN) er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i Sarpsborg regionen. SN er en del av trekantsamarbeidet med kommunen og Byselskapet. SN ble opprettet den 24. april 2014 som en sammenslåing av Vekst i Sarpsborg og Sarpsborg Håndverks- og Industriforening.
Publisert: 29.09.2015
SN skal bidra til at Sarpsborg-regionen gjennom næringsutvikling i stadig større grad fremstår som attraktiv. Dette skal skje gjennom målrettet og langsiktig samhandling mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner, kommune og enkeltpersoner.

SN skal jobbe for å fremme Sarpsborg som den foretrukne Østfold-kommunen for utvikling, etablering og vekst for industri, handel og kunnskapsbedrifter, samt som et foretrukket bosted for arbeidstagere i regionen.

Hvordan jobber foreningen?
  • Skape verdi for medlemmene
  • Samhandling med kommunen og Byselskapet
  • Politisk arbeid
  • Sikre sunn økonomi
  • Naturlig kontaktpunkt for virksomheter som vurderer etablering i kommunen

Slik skaper vi verdi for medlemmene våre:
  • Etablere gode møteplasser for formidling og deling av kunnskap
  • Støtte opp om medlemmers komplementære klynger og prosjekter
  • Dele og fortelle gode historier fra medlemsbedriftene
  • Faggrupper for å gir medlemmene mulighet til å bidra direkte til utvikling innenfor sine fagområderPane
TA DEL I EN BY I VEKST - BLI MEDLEM HER!
Bli medlem
Relaterte sider:
Hjem
Om oss
Hva gjør vi
Aktuelt
Medlemmer
Alliansepartnere
Kontakt
Nyhetsbrev