Om oss

Sammen for verdiskapning i Sarpsborg

Sarpsborg Næringsforening (SN) er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i Sarpsborg-regionen.
SN er en del av trekantsamarbeidet med kommunen og byselskapet iSarpsborg. SN ble opprettet den 24. april 2014 som en sammenslåing av Vekst i Sarpsborg og Sarpsborg Håndverks- og Industriforening.

SN skal bidra til at Sarpsborg-regionen gjennom næringsutvikling i stadig større grad fremstår som attraktiv. Dette skal skje gjennom målrettet og langsiktig samhandling mellom næringsliv, akademia, organisasjoner, kommune og enkeltpersoner.

SN skal jobbe for å fremme Sarpsborg-regionen for utvikling, etablering og vekst for industri, handel og kunnskapsbedrifter, samt som et foretrukket bosted for arbeidstagere i regionen.

Foreningen jobber tett i samarbeid med et bredt sammensatt styre og fag- og ressursgrupper fra ulike næringer.

Slik skaper vi verdi for næringslivet:
  • Etablere gode møteplasser for formidling og deling av kunnskap
  • Støtte opp om medlemmers komplementære klynger og prosjekter
  • Dele og fortelle gode historier fra medlemsbedriftene
  • Faggrupper for å gir medlemmene mulighet til å bidra direkte til utvikling innenfor sine fagområder
  • Samhandling med kommunen og byselskapet iSarpsborg
  • Politisk arbeid
  • Naturlig kontaktpunkt for virksomheter som vurderer etablering i kommunen
Våre viktigste satsningsområder for å bidra til utvikling i regionen

Arbeidsplassutvikling

Bostedsattraktivitet

Infrastruktur