Strategisk plan Sarpsborg Næringsforening

Sarpsborg Næringsforening (SN) er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i Sarpsborg regionen.
Publisert: 04.05.2016
Formål
Sarpsborg Næringsforening skal bidra til at Sarpsborgregionen gjennom næringsutvikling i stadig større grad fremstår som attraktiv gjennom målrettet og langsiktig samhandling mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner, kommune og enkeltpersoner.

Visjon
«Sammen for verdiskapning og trivsel i Sarpsborg».

Verdier
Troverdighet, entusiasme og mot.

Overordnet mål
Sarpsborg skal være den foretrukne Østfoldkommunen for utvikling, etablering og vekst for industri, handel og kunnskapsbedrifter, samt et foretrukket bosted for arbeidstagere i regionen.

Prioriterte områder for å nå overordnet mål:

1. Arbeidsplassutvikling
2. Infrastruktur
3. Bostedskvalitet

 
 1. Arbeidsplassutvikling:
  Stimuleres gjennom næringslivet og arbeidsmarkedet.

  Næringsliv
  • Ledig arealer/bygg
  • Vei, bane, havn og lufthavn
  • Sentralt plassert midt i fylket
  • 1 time fra Oslo, 2 timer fra Gøteborg

  Arbeidsmarked
  • Stabil arbeidskraft
  • Kunnskapsrik
  • Fagarbeidere/håndtverkere
  • «Rimelig»

  Serviceprovider
  • Tilrettelegge for nyetablering gjennom:
  • Mindre bruk av tid
  • Rask saksbehandling​
  • Enkel tilgang informasjon om etableringspakke (tomter, næringslokaler, finansieringsinstitusjoner, støtteordninger etc)
   
 2. Infrastruktur
  Jobbe for effektiv transportsystem i Sarpsborg regionen, herunder vei, bane, kollektivtransport, gang og sykkelvei samt tilfredsstillende innenrikstilbud fra Rygge Flyplass.
   
 3. Bostedskvalitet
  Involvere oss i reguleringsplaner, herunder utnyttelsesgrader, for å jobbe for attraktive tomter og andre boalternativer i kommunen.


Vekstnæringer
Våre prioriterte områder innenfor vekst i kommunen:
 • Helse og omsorg
 • Velferdsteknologi
 • IKT

Hvordan foreningen skal jobbe
 1. Verdi for medlemmene:
  Gode møteplasser: Vi skal bruke møteplassene våre til å tilføre og dele kunnskap mellom medlemmene. Møteplassene er faglig rettet, noe er debatterende/deltagende (dialogkonferanse, morgentreff, faggruppemøter, næringslivets dag med utdeling av svennebrev etc), samtidig som mulighetene for erfaringsutveksling og nettverking styrkes.
  Utviklingsprosjekter og klynger: SN skal støtte opp om medlemmer med potensiale for komplementære klynger og innovasjon samt påta seg prosjekter som fremmer foreningens mål.
  Synliggjøring: SN vil dele og fortelle gode historier fra medlemsbedriftene, og dermed bidra til at et mangfoldig næringsliv, media og innbyggere får kunnskap om disse. Foreningen vil målrette informasjonen og benytte spesielt elektroniske kanaler.
   
 2. Samhandling med kommunen og byselskapet.
  Stimulere til et trekantsamarbeid mellom Sarpsborg kommune, Byselskapet og Sarpsborg Næringsforening. I tillegg vil foreningen søke samarbeid med Fredrikstad Næringsforening for å skape næringsøkonomisk utvikling i Nedre Glomma regionen.
 3. Politisk arbeid.
  Foreningen skal utvikle tydelige standpunkt basert på kunnskap, forankring i egne rekker og ved bred deltakelse i tidlige planfaser.
 4. Sikre sunn økonomi.

Foreningen finansierer mest mulig av egen drift ut fra faste avtaler og medlemskontingent. Utviklingsprosjekter søkes løst via offentlige midler samt med egeninnsats, eller supplert md egne innsamlede midler i form av forutsigbare avtaler. Foreningen skal ta begrenset økonomisk risiko utover relevante aktiviteter.
TA DEL I EN BY I VEKST - BLI MEDLEM HER!
Bli medlem
Relaterte sider:
Organisasjon
Strategi
Historie