Næringsaktuelle arrangementer i Sarpsborg

tender
Kurs i offentlige anskaffelser
Oppfølgingskurs i offentlige anskaffelser
Som oppfølging til det digitale kurset i offentlige anskaffelser i februar, tilbyr vi onsdag 3. mars et nytt digitalt kurs  - denne gang med spesielt fokus på verktøyet TendSign.
bygningsbransje
Kurs i offentlige anskaffelser
Kurs i offentlige anskaffelser, bygg og anlegg
Som oppfølging til de tidligere kursene i offentlige anskaffelser, tilbyr vi tirsdag 13. april et nytt digitalt kurs  - denne gang med spesielt fokus på anskaffelser av mindre og mellomstore bygge- og anleggsprosjekter.
klubbe
Årsmøte
Årsmøte i Sarpsborg næringsforening
Sett av onsdag 14. april i kalenderen for årsmøtet i Sarpsborg næringsforening. Sted og detaljer kommer senere. 
konferanse
Sarpsborgkonferansen
Sarpsborgkonferansen tirsdag 28. september 2021
Sarpsborgkonferansen arrangeres på Sarpsborg scene, tirsdag 28. september 2021. Tema for konferansen er "Bærekraftig arbeidsplassvekst - fra holdning til handling". Følg med for oppdatering av programmet.