Næringsaktuelle arrangementer i Sarpsborg

jul
Julelunsj
Julelunsjmøte, 15. desember 2021
Årets julelunsjmøte blir arrangert på Quality Hotel Sarpsborg, onsdag 15. desember. Sett av tidpunktet. Detaljert program kommer senere.