Næringsaktuelle arrangementer i Sarpsborg

ostfoldforskning
Digitalt møte
Digitalt møte om byutvikling
Onsdag 10. juni kl. 17.00 inviterer vi til et digitalt møte om byutvikling i Sarpsborg. Møtet er en del av Bykraft 2027.
konferanse
Sarpsborgkonferansen
Sarpsborgkonferansen onsdag 7. oktober 2020
Sarpsborgkonferansen 2020 arrangeres på Sarpsborg scene, onsdag 7. oktober. Tema for årets konferanse er "Bærekraftig arbeidsplassvekst - fra holdning til handling". Følg med for oppdatering av programmet.