Fag- og ressursgrupper

Våre fag- og ressursgrupper består av representanter fra regionens næringsliv som representerer fagkompetanse med lokal forankring.


Eiendom

 • Eiendomsutvikling
 • Arealplan
 • Sentrumsplan
 • Næringsarealer
   

Infrastruktur

 • Kollektivt, jernbane (person og gods)
 • Veier
 • Bypakke Nedre Glomma
 • Parkering og mobilitet
 • Havn og sjøtransport
 • Energi (kraft og nett)
   

Teknologi og industri

 • Industri
 • Produksjon og teknologi
 • Tiltrekke kompetanse – Ingeniør og yrkesfag
   

UNG

 • Engasjere de unge i lokale virksomheter
 • Løfte nye ledestjerner
 • Nettverk på tvers av næring