Satsningsområder

Sarpsborg næringsforening jobber for målrettet og langsiktig samhandling mellom næringsliv, akademia, organisasjoner, kommune og enkeltpersoner. Med følgende satsningsområder:

Arbeidsplassvekst og kompetanse

SN arbeider for å støtte eksisterende bedrifter og tiltrekke nye virksomheter til Sarpsborgregionen gjennom møteplasser, nettverksbygging og tilgang til ressurser som kan bidra til vekst og innovasjon. Å være en agendasetter betyr at SN kan arbeide med å identifisere nøkkelområder for økonomisk utvikling og jobbe for å sette disse på dagsorden, både lokalt og regionalt. Ved å være en pålitelig partner for næringslivet og ved å tilby relevante tjenester og informasjon, bygger SN tillit. Langsiktighet i planleggingen sikrer at innsatsen i dag støtter fremtidens behov for arbeidsplasser.

Bostedsattraktivitet

For å tiltrekke og beholde arbeidstakere, må Sarpsborg være et godt sted å bo, jobbe og besøke. Dette inkluderer tilgjengelighet til gode boliger, rekreasjonsområder, kultur og utdanning. SN har et tett samarbeid med byselskapet iSarpsborg. Sammen jobber vi for at Sarpsborg kommune, handels- og servicenæringen, øvrig næringsliv, kultur- og idrettsliv går sammen for å utvikle Sarpsborg til en levende og attraktiv by. SN arbeider for løsninger som gagner både næringslivet og innbyggerne. Dette kan omfatte alt fra å støtte byutviklingsprosjekter som øker boligtilbudet til å fremme en bærekraftig utvikling som tar hensyn til miljømessige, økonomiske og sosiale faktorer. Klikk på linken og les mer om hva og hvordan iSarpsborg arbeider for bedre bostedsattraktivitet i Sarpsborg.
Les mer
iSarpsborg

Infrastruktur

Effektiv infrastruktur for energi og samferdsel er essensielt for et velfungerende næringsliv. SN skal jobbe for å fremme prosjekter som forbedrer transportmulighetene og logistikk, noe som er viktig for både næringslivet og innbyggernes hverdagsliv. SN kan påvirke lokalpolitikk og samarbeide med offentlige instanser for å sikre at nødvendig infrastruktur er på plass. Å bygge broer mellom offentlige myndigheter, private aktører og innbyggerne er viktig.