Aktuelt:
Viken fylkeskommune lyser ut 18 millioner i tilskuddsmidler
Publisert: 04. oktober 2021
Viken fylkeskommune lyser ut 18 millioner kroner for å styrke og delfinansiere utviklingsprosjekter innen næringsutvikling, verdiskapning og innovasjon i Viken-samfunnet.
 Et av målene er å sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken. Tilskuddsordningen «næringsutvikling og innovasjon 2021» har søknadsfrist 27. oktober 2021.


Hvem kan søke?
  • Inkubatorer, næringshager, etablererveiledningstjenesten, gründermiljøer, med flere
  •  Forskningsinstitutter
  •  Utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
  •  Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
  •  Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, næringsforeninger
  •  Bedriftsnettverk og klynger

32 prosjekter mottok støtte våren 2021
Tilskuddsordningen ble lyst ut for første gang i mars 2021. Da søknadsfristen gikk ut 12. april var det kommet inn 97 søknader. Totalt ble 14,1 millioner kroner fordelt på 32 prosjekter.

Les mer om tilskuddsordningen og retningslinjene