Aktuelt:
Velkommen på frokostmøte
Publisert: 14. august 2017
Regiondirektør i NHO Østfold Roald Gulbrandsen og administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie, er innledere på vårt neste frokostmøte, torsdag 7. september.   
roar gulbrandsen foto moment studioNHO-direktør Roald Gulbrandsen vil informere om Kommune NM 2017. NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Kommune NM 2017 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2016 og resultatene ble publisert den 9. august. 

Borregaard-direktør Per A. Sørlie vil ta for seg endringer gjennom innovasjon og digitalisering.

per s%c3%b8rlieBorregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer selskapet avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaards bruk av trær har røtter langt tilbake i tid, men har også framtiden foran seg. Høy innovasjonstakt og global tilstedeværelse har sikret bioraffinerikonseptets utvikling gjennom selskapets snart 130 år lange historie.

Prosesser blir kontinuerlig forbedret gjennom automatisering og digitalisering og 17% av Borregaards salg kommer fra nye produkter, definert som produkter de ikke hadde for fem år siden. Borregaard har 1010 årsverk fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. 

Enten du allerede er medlem, eller bare er nysgjerrig på foreningen eller noen av temaene, håper vi å se deg på vårt neste frokostmøte.