Aktuelt:
STYRK – rådgivning for koronarammede bedrifter
Publisert: 06. august 2020
Er din bedrift påvirket av pandemien og ønsker hjelp til å komme styrket ut av krisen?
I samarbeid med  Smart Innovation Norway og Næringshagen Østfold har vi gleden av å tilby koronarammede bedrifter gratis rådgivning.

Gjennom inkubatorstøtte, og skreddersydd rådgivning fårbedriftene ta del i metodikk og kunnskap som er spesifikt knyttet til deres situasjon og utfordringer. Rådgivingen bidrar til at det enkelte selskap øker sin mulighet for å lykkes i markedet.  

Viken Fylkeskommune har bidratt med finansiering slik at bedriftene kan få hjelp med blant annet:
  • Hvordan møte endret etterspørsel
  • HR-utfordringer
  • Hjelp til omstilling og nye forretningsmodeller
  • Optimalisering og effektivisering av drift
  • Strategisk markedsføring
  • Kommunikasjon
  • Juridiske problemstillinger

Deltakelse medfører ingen avgift utover tiden dere bruker på gjennomføringen. 

Rådgivningen er rettet mot SMB-bedrifter som er påvirket av koronapandemien, er etablert i Østfoldregionen og som ikke mottar tilsvarende tilbud.

Les mer og meld din interesse hos Smart Innovation Norway