Aktuelt:
Stor interesse for Sarpsborg sentrum
Publisert: 24. august 2017
- Sentrum er viktig for oss, og skal vi få gårdeierne til å investere, må det være attraktivt, sa leder av Sarpsborg Næringsforening, Morgan Pettersen, da gårdeiere, utbyggere og politikere var samlet for å diskutere fremtiden for Sarpsborg sentrum.
2tn sarp-naringsforening glenghuset-032Interessen var over all forventning da Sarpsborg Næringsforening trommet sammen til møte om sentrumsplanen og  utviklingen av sentrum. Møtet som ble arrangert på Kulturhuset Gleng onsdag 23. august, skulle opprinnelig holdes i Festiviteten. Stor interesse og oppslutning gjorde det imidlertid nødvendig å flytte det til nye lokaler for å få plass til alle. Totalt var over 60 mennesker på plass da Morgan Pettersen ønsket velkommen.

I startgropa
- Vi har sett fram til å få samlet mange av dere og få fram en felles oppfatning av hva sentrumsplanen skal være.  Det er hyggelig å høre at ordføreren i dag sier at vi skal bli Norges mest attraktive by, bare vi får ti år på oss. Målet er at vi skal få en sentrumsplan som er interessant nok til å investere i. Jeg føler at vi står litt i startgropa, men vi vet at det kommer spennende prosjekter framover sa Morgan Pettersen.

2tn sn jan-willy-foereland 051Nytt sentrumskvartal
Innledere på møtet var ordfører Sindre Martinsen-Evje, Anne-Elisabeth Ramtvedt fra Sarpsborg kommune, som presenterte arbeidet med den nye sentrumsplanen og Marit Bjørnland fra iSarpsborg. Størst forventninger knyttet det seg likevel til Jan Willy Føreland, prosjektleder for gruppa av fem gårdeiere som tidligere på dagen avslørte planer for et helt nytt sentrumskvartal med boliger, kontoret og forretninger. Føreland som er styreleder for Kristiandregionens næringsforening,  har tidligere jobbet med lignende prosjekter i denne kommunen.

Forutsigbarhet
- Jeg har jobbet med grunneiersamarbeid i mange år. Det å lykkes med å skape utvikling, særlig når man har en komplisert eiendomstruktur, er veldig krevende. Min erfaring er at en god struktur, både i samarbeidet mellom kommune og grunneiere, og mellom de ulike grunneierne, er helt avgjørende. At vi har en kommune med en god planmyndighet - en framoverlent kommune som vil noe, er grunnpilaren for å lykkes. Vi må ha forutsigbarhet. Men det er private som faktisk skal bruke penger og realisere prosjektene, og derfor må vi respektere og finne den gode balansen mellom det offentlige og det private. Vi må rett og slett legge til rette for at de private aktørene faktisk ønsker å investere, sa Føreland.

tn sarp-naringsforening glenghuset-011tn sarp-naringsforening glenghuset-035 tn sn marit bjornland 003
tn sarp-naringsforening glenghuset-012tn sarp-naringsforening glenghuset-015tn sarp-naringsforening glenghuset-033