Aktuelt:
Sarpsborg må få to tog i timen i ny IC-løsning
Publisert: 15. februar 2021
Det må være mulig å gi Sarpsborg en bedre togløsning med flere togavganger enn i dag,  skriver leder av Sarpsborg næringsforening, Mariann Karlsen, i dette åpne brevet til samferdselsminister Knut Arild Hareide.
Åpent brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide

Utbyggingstakt og ambisjoner for Østfoldbanen er et tema når Nasjonal transportplan nå utformes. Det er vel kjent at det pågår et arbeid med å få ned kostnadene til Østfoldbanen, etter at den er blitt beregnet til et høyere kostnadsnivå enn tidligere forutsatt. Vi har forståelse for at kostnadene gjennomgås og at man forsøker å få «mer tog for pengene», men dette må ikke bety at store deler av Østfold ikke får en vesentlig bedre jernbaneløsning enn i dag.

Samferdselsministeren og Bane NOR har begge sendt innlegg til mediene den siste tiden der man vil få forståelse for arbeidet med mer tog for pengene. Innleggene vekker en bekymring om at utbyggingen og utbedringen av Østfoldbanen vil stanse ved Fredrikstad, og at Sarpsborg og Halden i praksis ender opp med en uendret togløsning i forhold til i dag, bortsett fra noe raskere kjøretid siste strekningen mot Oslo.

Vi har tidligere fått inntrykk av at det med begrensede midler er mulig å få til 2 avganger i timen som grunnrute til og fra Sarpsborg. I innleggene fra samferdselsminister og Bane NOR nevnes ikke dette lengre som et mål, noe som kan tolkes til at det kun blir timesavganger som i dag. Det har vært antydet flere avganger i rush-tiden, men dette har begrenset verdi, da Sarpsborg i mindre grad er en pendlerby. Sarpsborg er imidlertid en by med en stor, voksende og nyetablerende næringsvirksomhet, med en rekke bedrifter som i sin næringsvirksomhet har behov for hyppig kontakt med Oslo/Gardermoen. Kun timesavganger gjennom dagen, gjør tog lite egnet som transportmiddel til og fra Oslo/Gardermoen. Derfor har vi lenge og ved flere anledninger understreket at det viktigste for Sarpsborg er 2 tog i timen og ned mot en times kjøretid til Oslo. Det bør være en selvsagt forutsetning i den kommende NTP’en, selv med en nedskalert løsning uten dobbeltspor hele veien.

Derfor er vi bekymret når både samferdselsministeren og BaneNor nå kun fokuserer - og tallfester - ambisjoner om en betydelig bedre løsning til/fra Fredrikstad, men unnlater å nevne noe konkret om strekningen videre. Det må være mulig å gi Sarpsborg en bedre togløsning med flere togavganger enn i dag. 2 tog i timen vil gi et bedre tilbud til et voksende næringsliv og en økende befolkning på nær 60 000 - og vil flytte transport fra vei til bane og dermed være et godt miljøtiltak.

Vi vil også understreke behovet for tiltak som kan øke godskapasiteten på strekningen. Noen krysningsspor og oppgradering av Østre linje vil kunne gi økt kapasitet og mer fleksible løsninger for gods på bane – også det innen økonomisk akseptable rammer.
 
Mariann Karlsen
Daglig leder
Sarpsborg næringsforening