Aktuelt:
Sarpsborg kirke har fått topp moderne og «usynlige» solceller på taket
Publisert: 05. februar 2019
Sydsiden av Sarpsborg kirkes nye tak består nå av moderne solceller som ser ut om skifertak. Løsningen ivaretar dermed arkitekturkravene til et slikt kulturbygg 
Smart City Sarpsborg, et samarbeid mellom Sarpsborg Næringsforening, Sarpsborg kommune og Smart Innovation Norway, har jobbet med solcelleprosjektet sammen med Sarpsborg kirke i flere år. I april står anlegget klart – midt i Solbyen.

Reduserer drivhuseffekten
– I tråd med EUs mål og ønske om å redusere drivhuseffekten med 40 prosent fram til 2030, pluss å øke den totale andelen fornybar energi til 27 prosent, er dette tiltaket helt riktig, sier seniorrådgiver Ulrika Holmgren. Hun har vært programleder for Smart City Sarpsborg i tre år. 

Les også (NRK): Drømmer om solcellepanel på kirketaket 

– Smart Innovation Norway var kjempeviktig da vi vurderte om vi skulle våge å gjøre dette. De ga oss den dytten vi trengte for å få gjennomført prosjektet. Noen må gå foran for å teste ut ny teknologi, og der har det offentlige en viktig rolle, påpeker direktør for teknisk i Sarpsborg kommune, Hasse Ekman.

Synlig grønt symbol
Initiativet til prosjektet kom fra kirken selv, da de uansett måtte bytte tak. 
– Vi har registrert oss som en «grønn menighet», som betyr at vi skal sortere søppel og bidra der vi kan. Oppvarming av slike bygg er svært kostbart. Derfor lå denne muligheten litt i tiden, forteller sogneprest Espen Feilberg Jacobsen om hvordan ideen oppstod.

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje, er tydelig på at det nye taket er et viktig symbol på hva byen står for og kommunens rolle i det grønne skiftet. 
– Vi ønsket oss et Smart City-prosjekt som var synlig for hele byen og omverdenen, og det finnes ikke noe mer kjent eller staselig bygg i Sarpsborg enn kirken i sentrum. Kunsten var å vise at vi kunne installere solceller uten at det var stygt, men smakfullt. Man skulle ikke kunne se forskjell på den skiferen som lå på taket fra før og det nye taket bestående av solceller, og det gjør man ikke. I alle fall ikke jeg, påpeker Martinsen-Evje.

Økonomi viker for bærekraft
Totalt kommer prislappen for solcellene på kirketaket, i tillegg til kostnadene rundt anlegget, til å havne på rundt 2,5 millioner kroner. Det er cirka 700.000 kroner mer enn det ville kostet dersom man byttet til et nytt «vanlig» kirketak. Men den kostnaden var politikerne enige om å ta – fordi bærekrafthensynet i denne sammenhengen veier tyngre enn det økonomiske regnestykket.

Ikke selvforsynt med energi – ennå
Det nye solcelletaket er det første steget i en trinnvis prosess. Kirken vil derfor ikke være selvforsynt med strøm året rundt. 

– I første omgang regner vi med at solcellene vil kunne dekke 12-15 prosent av byggets energiforbruk årlig, forteller prosjektleder Anne Gro Lamberg i Sarpsborg kommune. Hun legger til:
– Om sommeren produseres naturlig nok mer solenergi, mens det vil være mindre energi å hente fra solpanelene om vinteren – når man trenger den som mest. Derfor vil vi selge overskuddet tilbake til nettet. 

Flere bygg?
Nå ser kommunen på muligheten for å gjennomføre et lignende takprosjekt på Sparta Amfi, hvor behovet for energi til avkjøling er spesielt stort om sommeren.

– Det er utrolig bra at vi har fått til dette. Kommunen har hatt prioritert prosjektet fra start, og politikerne har vært klare på at de vil ha dette. Sarpsborg viser at de er en bidragsyter i det grønne skiftet, sier Ulrika Holmgren.