Aktuelt:
Sarpsborg – der storhet gror
Publisert: 26. mai 2024
Under frokostmøte i januar holdt Dag Arthur Aasbø fra Borregaard presentasjonen «Sarpsborg – der storhet gror» hvor han så på ringvirkningene av investeringene i næringslivet og hvordan dette tegner et fordelaktig bilde av Sarpsborg.
Sarpsborg står overfor en spennende fremtid med planlagte investeringer på over 30 milliarder kroner de neste ti årene. Disse investeringene markerer en betydelig tro på byens potensial og fremtidsutsikter, som spenner over en rekke sektorer inkludert helse, infrastruktur, energi, kommunale tjenester, og eiendomsutvikling.
 
Dag Arthur Aasbø, understreker betydningen av disse investeringene for byens fremtid: "Investering er kanskje det mest håndfaste uttrykket for at vi tror på fremtiden. Man investerer ikke hvis man ikke tror at dette kommer vi til å ha nytte av i mange, mange år fremover."
 

Helserelaterte investeringer og infrastruktur

Blant de merkbare prosjektene er utvidelsen av Sykehuset Østfold Kalnes med en investering på 2 milliarder kroner, og Bypakka, som omfatter en ny Sarpsbru, oppgraderinger av riksvei 22 Hafslund - Dondern samt utvikling av sykkel- og gangveier, med en total investering på 6,4 milliarder kroner.
 

Energisatsing og kommunale forbedringer

En ny kraftstasjon, Hafsund Eco, vil bli bygget ved Sarpsfossen til en kostnad av 1,65 milliarder kroner, og Sarpsborg kommune planlegger å investere 4 milliarder kroner i ulike kommunale prosjekter som del av sin langtidsplan.
 
 

Eiendomsutvikling som driver for vekst

Eiendomsutviklere har planlagt prosjekter for bolig- og næringsutvikling til en verdi av 12 milliarder kroner. Disse prosjektene inkluderer utvikling på både sentrumsområder og langs elvebredden av Glomma, samt på den planlagte Pappen-eiendommen.
 
Ifølge Aasbø vil disse investeringene skape betydelige ringvirkninger for lokalsamfunnet og næringslivet. "Borregaard alene planlegger å investere 5 milliarder kroner, og vi forventer at halvparten av disse midlene vil styrke det lokale og regionale næringslivet," delte han. Dette peker på en dominoeffekt hvor store investeringer ikke bare fremmer vekst i enkeltselskaper, men også sprer seg videre til å berike hele økosystemet rundt dem til lokalt og regionalt næringsliv. Det vil skape nye arbeidsplasser som igjen vil gjøre byen mer attraktiv for både nåværende og potensielle innbyggere.
 

Kulturell og sosial berikelse

Utover de økonomiske investeringene, anerkjenner Sarpsborg betydningen av kulturell og sosial utvikling. Med initiativer som det nye biblioteket og Inspiria Science Center, signaliserer Sarpsborg en fremtid rettet mot kunnskap, teknologi, og vitenskap, som tiltrekker seg ungdom og bidrar til byens overordnede attraktivitet.
 
Aasbø la også vekt på byens kulturelle og sosiale kvaliteter, inkludert en sterk prestasjonskultur manifestert gjennom idrett og kultur, som kontinuerlig leverer toppresultater. "Vi har mange initiativer som lar Sarpsborg kapitalisere på sine kvaliteter, og det gjør byen til et spennende sted å bo med rikelig med aktiviteter, fritidstilbud, og arbeidsplasser," uttrykte han.
 
Som en by med en rik industriell arv, understreker disse planene Sarpsborgs ambisjon om å være en ledende by i Østfold for teknologi, innovasjon, og bærekraftig vekst. Med et sterkt fokus på kvalitet i alle sektorer, fra næringsliv til kultur, posisjonerer Sarpsborg seg som en attraktiv by for både bedrifter og innbyggere.
 
Aasbø har en sterk tro på Sarpsborgs fremtid og utgangspunktet vårt til å tiltrekke mennesker og investeringer. "Jeg tror mange vil misunne det utgangspunktet Sarpsborg har. Det er en spennende tid foran oss, med et behov for mange folk. Å forme et attraktivt bilde av byen er essensielt, og jeg er overbevist om at Sarpsborg vil fortsette å vokse som en attraktiv by for både nåværende og fremtidige generasjoner," konkluderte han.