Aktuelt:
Regjeringen med flere krisetiltak for næringslivet
Publisert: 13. juni 2020
Regjeringen har lansert flere krisetiltak for næringslivet. Her er noen av de mest aktuelle.
Kompensasjonsordningen (kompensasjon til foretak for tapt omsetning)
Egenandel for kompensasjonsordningen fjernes helt for mai og ut august (tidligere var det egenandel som først var på kr 10.000 og deretter redusert til kr 5.000). 

Utsatt betaling av merverdiavgift og andre særavgifter
Bedrifter som er økonomisk rammet av Covid-19 skal kunne søke om utsatt betaling av merverdiavgift og en rekke særavgifter etter en forenklet og mer fleksibel ordning. Fristen for innbetaling av merverdiavgift for første og andre termin var 10. juni, og fristen for innbetaling av særavgiftene for april og mai er 18. juni.

Ordningen blir gjeldende fra 10. juni til 31. desember. Det påvirker innbetalingen av merverdiavgiften og andre særavgifter, hvor flere terminer nå forfaller samtidig på grunn av utsettelsene. 

Lønnstilskudd
Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Forslaget innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Formålet er at folk kommer raskere tilbake i jobb. Ordningen gjelder for lønnsstøtte i juli og august, for foretak (forslag kr 15.000 pr ansatt/måned) og ideelle organisasjoner/stiftelser (kr 10.000 pr ansatt/måned) som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet. Forslaget er ikke formelt vedtatt, men vi har sterke signaler på at ordningen vil gå igjennom i løpet av uka.

Se også vår oppdaterte side om de ulike krisepakkene