Aktuelt:
Positive tall for næringsbyen Sarpsborg
Publisert: 26. november 2019
Knut Vareide fra Telemarksforskning snakket om Sarpsborgs attraktivitet og konkurranseevne på årets siste frokostmøte i 2019. Last ned presentasjonen her!
  • Bedre næringsattraktivitet enn de fleste sammenliknbare byer.

  • Sterk økning i det lokale næringslivets verdiskapning.

  • Bedre vekst i antall arbeidsplasser enn gjennomsnittlig vekst for resten av landet. 


Det var noen av konklusjonene seniorforsker Knut Vareide fra Telemarksforskning presenterte på årets siste frokostmøte i Sarpsborg næringsforening, tirsdag 26. november. Nærmere 100 møtedeltakere fikk oppdaterte tall og fakta om vår egen konkurransekraft målt mot andre byer og regioner. For næringslivets del var det flere positive trender:
 
  • Fram til 2014 hadde Sarpsborg en negativ næringsattraktivitet. De fire siste årene er denne snudd til å bli en positiv faktor - noe som blant annet har betydning for veksten av antall arbeidsplasser.
     
  • Den samlede verdiskapingen i næringslivet i Sarpsborg har hatt en sterk økning siden 2014. Sarpsborg har også høyere produktivitet enn fylket for øvrig. 
     
Vekst i arbeidsplasser
Fra 2000 til 2018 hadde Sarpsborg en vekst i antall arbeidsplasser på 6811 – en økning på hele 32 prosent. En stor del av utviklingen skyldes naturlig nok etableringen av sykehuset, men selv uten sykehuset hadde kommunen en større økning av offentlige arbeidsplasser enn ellers i landet. I samme periode økte antallet arbeidsplasser i næringslivet med 7 prosent.
 
Les mer
Du finner flere tall og mer fakta om utviklingstrekk og attraktivitet i Sarpsborg i presentasjonen til Knut Vareide, Telemarksforskning.
 
AOF, Kompetansepluss
På årets siste frokostmøte medvirket også daglig leder Christian Skyum fra AOF Østfold. Han fortalte om muligheter for kompetanseheving av ansatte, og viste hvor lønnsomme disse ordningene kan være for bedriftene.
Last ned presentasjonen her.
 
Borg Svakstrøm
Svein Erik Lunde fra Borg Svakstrøm, fortalte om en lokal bedrift som har vært gjennom et generasjonsskifte og hvor flere av de ansatte nå er inne på eiersiden. Selskapet er spesialisert innen svakstrømleveranser, og har god tro på framtiden, med en rekke spennende kunder og oppdrag. De er blant annet i gang med å levere kameraovervåking på Rikshospitalet!