Aktuelt:
Nå senker vi terskelen for å etablere seg i Sarpsborg
Publisert: 26. februar 2019
Med prosjektet Næringsbyen Sarpsborg tar Sarpsborg næringsforening grep for å skaffe nye bedrifter og nye arbeidsplasser til kommunen.
 
- Å etablere eller flytte en næringsvirksomhet kan innebære utfordringer av både praktisk, økonomisk og forretningsmessig art. Har du de rette kontaktene og det rette nettverket, kan jobben bli så mye mer effektiv - enten du representerer en stor, etablert virksomhet eller er i gründerfasen for første gang, sier daglig leder Morgan Pettersen.
 
Vertskapstjeneste
På næringsforeningens frokostmøte på Tune prestegård tirsdag 26. februar lanserte Pettersen en ny vertskapstjeneste for bedrifter som vurderer å etablere seg i kommunen. Tjenesten er gratis og stiller blant annet til rådighet kunnskap, råd og veiledning fra kompetansegruppa til Sarpsborg næringsforening. Sarpsborg kommune har bidratt økonomisk og er med som en del av virkemiddelapparatet og ressurspoolen som gründere og potensielle tilflyttere kan få hjelp fra. Pettersen og styreleder Hans-Petter Vestby håper at tilbudet ikke bare kan motivere flere til å vurdere Sarpsborg som et aktuelt sted å etablere næringsvirksomhet, men at de også kan bidra til å åpne de rette dørene og senke terskelen for å etablere seg i kommunen.
 
Personlig kontakt
- Det unike i vertskapsmodellen vår skal være den personlige kontakten og den praktiske tilnærmingen. De første rådgiverne våre er allerede på plass i prosjektet, men målet er å bygge ut nettverket av lokale rådgivere for å kunne tilby et bredt spekter av tjenester. For noen kan det være aktuelt med juridisk eller økonomisk rådgivning, eller rett og slett hjelp til å finne egnede lokaler eller næringsarealer. For andre kan det være ønske om å finne forretningspartnere eller bygge nettverk.
- Målet er å kunne møte de behovene bedriftene måtte ha, enten det kan løses av våre egne medlemmer eller ved hjelp av eksterne krefter, sier Morgan Pettersen, som selv tar rollen som vert i første fase av prosjektet.
 
- Vi er fortsatt tidlig i prosessen, så erfaringene vil vise hvor mye tid og ressurser dette vil kreve. Vi har foreløpig som mål å kjøre dette prosjektet i hele 2019, men har definitivt ambisjoner om å etablere det som et permanent tilbud, sier han.
 
Nye nettsider
Parallelt med den nye vertskapstjenesten lanserer vi nettsidene www.naringsbyen.no, som blir én av kanalene hvor tjenesten skal markedsføres. Sidene vil også bli brukt til å lokale bedrifter og suksesshistorier.