Aktuelt:
Nå er det Driv i Næringsbyen Sarpsborg
Publisert: 01. januar 0001
For et år siden hadde jeg gleden av å skrive den innledende artikkel til førsteutgaven av Næringsmagasinet DRIV. Mye vann har gått gjennom fossen siden da, og jeg har lært mye om Sarpsborg og dens personlighet. Les hele bladet her.
 
Jeg vil i dag innlede med et av mine favorittsitater, det lyder som følger:

“A vision without a plan is just a dream. A plan without a vision is just drudgery. But a vision with a plan can change the world.”

Fritt oversatt vil dette bli noe i retning av: “En visjon uten en plan er kun en drøm. En plan uten en visjon er bare slit. Men en visjon med en plan kan endre verden.” Min erfaring er at dette gjelder enten det er snakk om: dine private drømmer; en gründers begjær etter å lykkes; Petter Nordtugs OL-mål; industrieierens ærgjerrighet, eller en bys ambisjon om en attraktiv plassering på fremtidens kart.

Det er ikke nok med en visjon, ei heller med en strategi eller en fremdriftsplan. Så lenge disse to ikke går hånd i hånd blir det ingen suksess.

En visjon for Sarpsborg kan ikke skapes ut av ”tynne luften”, men må være forankret i faktiske egenskaper og mulig heter ved, og i, byen. I tillegg skal den inspirere og ikke minst skape stolthet og forpliktelse hos innbyggerne. Det er mange veier til Rom… - det er imidlertid avgjørende at det tas et veivalg.

 

Næringsbyen Sarpsborg?
Årets utgave av Næringsmagasinet DRIV er noe spisset fra fjorårets. I år belyses hvorfor vi kan tillate oss å titu lere byen som Næringsbyen Sarpsborg. Næringsaktørene presenteres i år under kategoriene: Lokalt; Regionalt/Nasjonalt; Internasjonalt; Grønt; Eiendom/ Entreprenør og Gründer.
Vi presenterer de sterke aktørene i Sarpsborgs bilbransje, boligbyggingen påbegynt og planlagt i årene fremover og det fremtidsrettede Smart City prosjektet for å nevne noen. Alle er blant elementer som legitimerer at Sarpsborg kan velge å ta eierskap til en posisjon som Næringsbyen.

 

Regionalt maktsentrum?
Jeg er i den heldige situasjon at jeg bor i Fredrikstad og arbeider i Sarpsborg, - jeg drar derfor daglig veksler på nærheten i regionen. Tvillingbyene har et samarbeid, som på mange områder fungerer sømløst: Bedrifter med regionalt kundefokus; arbeidstakere som bor og arbeider på tvers av kommunegrensene; utstrakt samarbeid i kommuneledelsen samt felles infrastruktur og kollektiv transport.

Det er stadige ytringer og innlegg rundt struktur; fylke, kommune, region og by. Hva er best løsning og hvordan skal kabalen legges for fremtiden? Skal vi satse på at Sarpsborg står best på egne ben og derfor ”holde stand” så lenge som mulig? Skal vi starte en planlagt tilnær mingsprosess gjennom felles prosjekter? Skal vi etablere regional næringsforening og byselskap? Når er det på sin plass å legge planer for at tvillingbyene skal bli et maktsenter i Østfold?.
 

Miljøbyen Sarpsborg?
Under den ”grønne taggen” kan vi stolt presentere betydelige ressurser i byen, som bygger opp under den miljøbevis ste Sarpsborg, – fra det internasjonale Borregaard til det lokale Batteriretur.
Dette følges opp med en skildring av kommunens satsning ”Smart City”. Der Sarpsborgs næringsliv inviteres til deltagelse i et fremtidsrettet, prosjekt med nasjonalt fokus, som representerer store forretningsmuligheter innen bærekraftig produktutvikling, spin-offs” og/eller nyetableringer.

Den grønne retningen, kan flankeres av en unik mulighet til visjonær utvikling av en fremtidsrettet og innovativ ”teknologipark.” Sentralt plassert med Stjernebygget som parkens hjerte …og Verdens Ledende Bærekraftige Bioraffineri som nærmeste nabo.

Sarpsborg har mange attraktive og spennende muligheter, som etter min mening bør utvikles, styrkes og videreforedles. Dette sett i lys av kommune reformen samt de nasjonale og internasjonale føringer for utviklingen av et bærekraftig samfunn – er tiden inne for å velge byens strategiske kurs og fremti dig posisjon.
Det foreligger solide planer som dekker alle de strategiske områdene; samfunn, sentrum, kyst, kultur, areal, folkehelse, kommunikasjon for å nevne noen.

Sarpsborg kommune inviterer sine innbyggere og næringsliv til innspill gjennom møter og byutviklingsdebatter,
det er samarbeidsprosjekter på tvers i regionen og byen omfattes av fylkesplaner.

Vi skal selvsagt fortsette disse gode arbeidene og utviklingen av arealplaner, sentrumsutvikling og infrastruktur, men for optimal effekt kreves det at planene jobber mot en overordnet visjon som gjenspeiler våre ambisjoner. – Et arbeid som vil kreve satsning og ressurser i form av: engasjement, ekspertise, tid, penger, entusiasme og utholdenhet – for å nevne noen.
Jeg vil avslutte med å anbefale Næ ringsmagasinet DRIV og på vegne av næringslivet understreke at Sarpsborg
er verdt en slik satsning!

 

Byen fortjener en overordnet visjon, et bilde som forteller innbyggerne, og ikke minst andre.., hvor vi er på vei og hva vi ønsker å oppnå.


Stine Torjusen Nygaard, daglig leder, Sarpsborg Næringsforening.