Aktuelt:
Morgenmøte 2.mars
Publisert: 16. januar 2017
Sarpsborg Næringsforening hadde igjen gleden av å invitere til morgentreff på Tune Prestegård 2. mars. Våre frokostmøter skal være den viktigste møteplassen for næringslivet og aktører som er opptatt utvikling av næringslivet i regionen. 
 I tillegg til interessante temaer er frokostmøtet en hyggelig arena for å treffe andre næringsaktører. 

Hovedtemaene for frokostmøtet var:

HVOR GOD ER SARPSBORGS NÆRINGSAKTIVITET
Hans-Petter Vestby og Thomas Eng
Næringsattraktivitet handler om gründerkultur, tilgang til kompetanse,
servicetilbud fra kommunen, næringsareal, ledige lokaler, nettverk mellom bedrifter,
innovasjonsklima og omdømme. Det vil si et steds evne til å trekke til seg virksomhet, og som ikke skyldes næringsstrukturen.
Telemarksforskning har utarbeidet en egen analyse for Sarpsborg, som viser at Sarpsborg
har et potensiale for en vekst på 10 000 arbeidsplasser og 14 000 innbyggere fram til 2030. 
Hans Petter Vestby innledet med sine betraktninger om bosetting og næringsattraktivitet med rapportene fra Telemarksforskning som utgangspunkt.

Kommunens samfunnsplan skal fornyes i 2017. Hva nå de neste 1000 år? Orientering fra saksordfører Harald Rønneberg (H). 


NÆRINGSRIKET ØSTFOLD

Næringsriket Østfold er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har slagkraft for fylkets næringsliv.
-Orientering om Næringsriket Østfold sine målsettinger, hovedaktiviteter og suksessfaktorer av leder for Næringsriket Østfold – Siv Henriette Jacobsen og næringsrådgiver Trine Moe fra Østfold Fylkeskommune
. 

Pangstart – et forretningsutviklingsprogram for oppstartsbedrifter
Sindre Helgheim fra Smart Innovation Norway AS informerer.

PRESENTASJON AV SARPSBORG ARBEIDERBLAD 

Sarpsborg Arbeiderblad har gjennom generasjoner vært en viktig samfunnsaktør i Sarpsborg-samfunnet. 
Den digitale hverdag slår inn for fullt i mediebransjen, med overgang fra papir til digital plattform, dramatisk kutt i annonseinntekter, kutt i bemanning, omstillinger og hvordan påvirker dette journalistikken? 
Ansvarlig redaktør og daglig leder, Bernt Lyngstad gir deg et innblikk i hans utfordringer som leder av en mediebedrift i omstilling.

Morgemøte ble for denne gang avrundet med overrekking av stafettpinnen fra tidligere daglig leder Hans-Petter Vestby til ny daglig leder Morgan Pettersen.

dsc 0404