Aktuelt:
Litt lei av «gutteklubben grei»
Publisert: 01. januar 0001
– For å lykkes må vi ha trua, vi må tørre og vi må synes, sier daglig leder i Fosby AS, Jon A. Fosby. 
 
Det er først og fremst ektefølt dugnadsånd som ligger til grunn for Fosbys engasjement som satsningsbedrift i Sarpsborg Næringsforening. Men også en klokketro på det forente næringslivet, på foreningen som knutepunkt og felles talerør for byens næringsdrivende. Imidlertid påpeker han viktigheten av en bredere representasjon av næringslivet i foreningens møtelokaler.
 
– Flere burde delta og høres. Mangfoldet er svært viktig. Sammen er vi sterke, og vi må engasjere oss og bidra for felles gevinst, sier Fosby.  
 
 
En solid og aktiv forening
Fosby AS har vært medlemsbedrift i Sarpsborg Næringsforening siden oppstart og før dette i Sarpsborg Håndverk- og Industriforening (SHIF). Som et relativt nytt tilskudd som satsningsbedrift, deltar Fosby nå i foreningens rådgivningsforum som direkte påvirker hva foreningen skal prioritere og engasjere seg i.
 
– Jeg er litt lei av «gutteklubben grei» og prosjekter som koker ned til noe som ikke gagner noen. Jeg deltok nylig i mitt første møte i rådgivningsforumet og inntok en lyttende rolle. Mitt inntrykk er at dette er en solid og aktiv forening utad. Det var et godt møte med positive impulser og god takhøyde. Dette er svært positiv, smiler han. 


Tradisjon og innovasjon
Fosby er opptatt av fremtiden, og at arbeidet for vekst og verdiskapning i Sarpsborg-samfunnet må starte nå. Han mener at en strategisk langsiktighet i arbeidet er viktig – både for egen drift og for byens næringsforening.  
 
– Det er avgjørende med langsiktighet. Selv tenker jeg både 15 og 20 år frem i tid, og har strategien klar helt frem til vårt 100-årsjubileum, forteller han.
 
Likeledes har han vyer for Sarpsborg og omegn. Han finner det naturlig å se til nabokommuner og at man kan dra større veksler på hverandre. Fosby ser for seg en fremtid der virksomheter står i kø for å etablere seg i Sarpsborg – med plass til både det tradisjonelle og det innovative.
 
– Vi må legge til rette for fremtidsrettede arbeidsplasser og tiltrekke oss store hjørnesteinsbedrifter og ny teknologi. Samtidig må vi ikke glemme de gode gamle arbeiderklasseverdiene, sier han engasjert.
 
Selv er han tredje generasjon i det tradisjonsrike entreprenør- og utleieselskapet. Bestefaren Arne startet opp så tidlig som i 1931 med én T-Ford og innleid sjåfør. Arne hadde ikke førerkort, men det stanset ham ikke i å etablere transportvirksomhet fra sin adresse i Skjeberg.  I årenes løp ble driften utvidet til også å omfatte kran, anlegg, stillas og utleie av personlifter. I dag besitter Fosby AS en betydelig maskinpark, sysselsetter 60 medarbeidere og vokser seg stadig større.