Aktuelt:
Innbyggervekst, nøkkelen til fremtidig vekst og velstand
Publisert: 26. mai 2024
Sigmund Vister, direktør for samfunn i Sarpsborg kommune, forklarer viktigheten av å tiltrekke seg nye innbyggere for å sikre kommunens fremtidige vekst og velstand. Med en aldrende befolkning og en kommende kamp om arbeidskraften, er det viktigere enn noensinne å sette søkelyset på innbyggervekst.
 

Aldrende befolkning krever handling

Sarpsborg står overfor utfordringen med en aldrende befolkning, noe som signaliserer en mulig nedgang i antall yrkesaktive. "Vi ser jo nå at det er i ferd med å bli en aldrende befolkning, Det betyr at det blir en veldig kamp om arbeidskraften," påpeker Vister. Dette understreker nødvendigheten av å tiltrekke seg nye innbyggere for å opprettholde en vital arbeidsstyrke, særlig for lokale bedrifter som vil føle konkurransen mest.
 

Økonomisk stabilitet gjennom innbyggervekst

Vekst i innbyggertall er ikke bare viktig for arbeidskraften, men også for kommunens økonomi. Med 37 prosent av kommunens inntekter som kommer fra inntekts- og formuesskatt, er nye innbyggere avgjørende for å sikre finansiell stabilitet og evnen til å tilby offentlige tjenester. "Innbyggerne betyr økte skatteinntekter for kommunen," forklarer Vister, og legger til at dette "setter kommunen i bedre stand til å gi tjenester til innbyggerne."
frokostm%c3%b8te-sarpsborg-n%c3%a6ringsforening-17012024---foto-trygve-s%c3%b8rli-07796
 

Strategier for å tiltrekke seg nye innbyggere

Sarpsborg kommune tar proaktive skritt for å bli en mer attraktiv destinasjon for potensielle innbyggere. Ved å planlegge arealer for både næring og bolig, samt arbeide med omdømmebygging gjennom kultur, besøksnæring, og samarbeid med lokale bedrifter og næringsforeningen, sikter Sarpsborg på å framstå som et tiltalende sted å bosette seg og starte bedrifter. "Vi har også en rekke samarbeidsarener knyttet til omdømmebygging, besøksnæring, kulturvirksomhet osv.," sier Vister, og understreker viktigheten av samarbeid for å tiltrekke seg nye innbyggere og investorer.
 

En lys fremtid med store muligheter

Med betydelige investeringer og aktiviteter planlagt i Sarpsborg og regionen fram mot 2030, åpner det seg store muligheter for å markere seg som et attraktivt sted for både bosetting og næringsutvikling. Vister er optimistisk om fremtiden: "Og det at nå skal investeres så store beløp og pågå så mye aktivitet i Sarpsborg. Det innebærer jo en stor mulighet for alle egentlig til å vise fram Sarpsborg som et attraktivt sted."
 
Sarpsborg kommunes fokus på å tiltrekke seg nye innbyggere er en strategisk satsing for å sikre en bærekraftig fremtid. Ved å adressere utfordringene med en aldrende befolkning og skape attraktive muligheter for bolig, næringsliv og kultur, ønsker Sarpsborg å posisjonere seg som en fremtidsrettet kommune for muligheter.