Aktuelt:
Gratis karriereveiledning
Publisert: 05. juni 2020
Som følge av koronakrisen gir Karrieresenter Østfold  karriereveiledning til både enkeltpersoner og bedrifter. Karriereveiledning er et nyttig verktøy i arbeidet med oppfølging av medarbeidere, og spesielt i arbeid med kompetanseutvikling. 
Er du arbeidsgiver, tillitsvalgt eller har du personalansvar eller en HR-rolle? Da bør kjenne  gratistjenestene til Karrieresenter Østfold.
 
Mange må i disse tider permittere eller si opp ansatte, og gjenværende medarbeidere får kanskje nye oppgaver som krever mer eller annen kompetanse. I krisepakkene levert av regjeringen, fylket og kommunene fokuseres det på å styrke kompetanseutviklingen i arbeidslivet.
 
Karriereveiledning er et nyttig verktøy i arbeidet med oppfølging av medarbeidere, og spesielt i arbeid med kompetanseutvikling (kartlegging av kompetanse, kompetansebehov og kompetansehevingsmuligheter). Ved omstilling og nedbemanning er karriereveiledning viktig for å ivareta de overtallige på en god måte. God oppfølging kan bidra til et positivt omdømme og slik tiltrekke god arbeidskraft i fremtiden.
 
Gjennom karriereveiledning kan dine medarbeidere få verktøy og metoder til å styrke personlig og faglig utvikling, og egen omstillingsevne. Karrieresenterets spisskompetanse er å veilede mennesker til å ta gode valg når det gjelder jobb, kompetanseutvikling og omskolering. De skreddersyr både individuelle og kollektive karrieretjenester tilpasset ulike behov.
 
På  hjemmesidene https://karriereostfold.no/karriereveiledning-i-bedrift/ kan du lese mer om karriereveiledning , hvilke tjenester Karrieresenter Østfold kan tilby dere og hvordan dere kan ta kontakt. Alle tjenestene er gratis.
 
Kontaktinfo:
Karrieresenter Østfold
Telefon: 69 11 75 90
Adresse: Kirkegata 69, 1721 Sarpsborg
Web: karriereostfold.no