Aktuelt:
Gratis BI-kurs for nyutdannede, unge, arbeidsledige og permitterte
Publisert: 21. juni 2021
Myndighetene har bevilget ytterligere midler for en gruppe som er spesielt utsatt i arbeidsmarkedet. Sarpsborg næringsforening kan nå, i samarbeid med Handelshøyskolen BI og en rekke andre partnere, tilby fem gratis digitale kurs for disse utsatte gruppene. 
Det er særlig nyutdannede og unge med svak tilknytning til arbeidslivet og lite arbeidserfaring som er rammet av permitteringer, oppsigelse og vansker med å finne seg arbeid. For disse vil det i mange tilfeller være helt avgjørende å kunne vise til økt kompetanse innen områder som er relevant for næringslivet. Andre permitterte og arbeidsledige kan også søke om studieplass, men det er nyutdannede og unge som blir prioritert.

I høstsemesteret 2021 består tilbudet av fem kurs som gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng på hvert kurs. Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU gjennom programmet Tilskudd til fleksible utdanningstilbud. 

Øk kompetansen innen etterspurte fagområder
Handelshøyskolen BI har valgt ut fem kurs basert på deres kompetanse om hva virksomheter særlig etterspør. Deltakerne kommer til å møte noen av BIs dyktigste og mest etterspurte undervisere som hjelper til med å omsette teori til praksis i arbeidslivet.
 
De fem kursene som tilbys gratis er:
  • Økonomi og forretningsforståelse
  • Prosjektledelse
  • Digital forretningsforståelse
  • Customer Experience Management
  • Bærekraft som konkurransefortrinn

Karrieretjeneste
Som et ekstratilbud vil deltakerne i løpet av kursperioden tilbys karrieretjenester via BIs karrieresenter. Her vil de få konkrete tips til jobbsøking og tilgang til BIs omfattende karriereportal. BI tilbyr også en CV-dag hvor man kan få individuell tilbakemelding på CVen sin.
 
Oppstart i august og september – hvem kan søke?
Alle de fem kursene gjennomføres høstsemesteret 2021, og det første kurset starter 20. august. Det er rift om plassene, så vi anbefaler derfor å søke allerede nå!

For mer informasjon om kursenes innhold, gjennomføring og hvordan man søker: www.bi.no/kompetanseheving