Aktuelt:
God jul og godt nytt år
Publisert: 15. desember 2016
Kjære medlemmer, Alliansepartnere og samarbeidspartnere.
Året 2016 ebber snart ut og jubileumsåret er snart historie. Et år som har satt Sarpsborg på kartet. Mange gode krefter har sørget for at sarpingene har hatt mange flotte opplevelser.  Det er god grunn til å applaudere alle som har bidratt; kommunen, næringslivet, lag og foreninger og ikke minst alle frivillige som har bidratt til at sarpingene for alvor har fått opp øynene for alle gode kvaliteter som byen vår har å by på.

Det er viktig for Sarpsborg å ha en næringsforening som ivaretar medlemmenes behov, kan tale deres sak, bidra til at deres rammebetingelser er best mulig, og en forening som bidrar til at Sarpsborg tiltrekker seg ny næring og at Sarpsborg er et godt sted å bo, leve og jobbe.

Det skal skje mye i Sarpsborg i årene fremover, ny sentrumsplan, flere skal bo i byen og i sentrum samt InterCity gjennom Østfold.  Dette vil gi store ringvirkning for næringslivet, og næringsforeningen ønsker å være tett på disse sakene.
 
Sarpsborg Næringsforening jobber både i det korte og lange bildet, og vi skal være den mest relevante representant for næringslivet i Sarpsborg.  Relevant er for meg et viktig stikkord.  Er vi relevante skaper vi verdier for medlemmene, næringslivet og vi er relevante for omgivelsene.  Er vi ikke tilstrekkelig relevante har vi heller ikke en berettigelse.  Vi ønsker å være verdiskapende for våre medlemmer.  Vi skal skape arenaer og møteplasser.  Våre frokostmøter skal være #1 møteplass for næringslivet, og det begynner vi å få til.  Vi har arrangert næringskonferansen Flyt, utgitt næringsmagasinet Driv, løpende nyhetsbrev, og vi har god dialog med kommunens administrasjon og politikere. Vi har flere faggrupper, hvor faggruppen Infrastruktur har vært sentral i jernbanedebatten.  Og vi etablerer fra nyttår en faggruppe for eiendom som består av representanter fra forskjellige fagmiljøer.

Vi har et utmerket samarbeid med Sarpsborg kommune. Jeg har lyst til å berømme kommunen for at de i større grad enn før involverer befolkningen og næringslivet gjennom orienteringer, debattmøter og andre arenaer.  Jeg synes de er «på ballen» når det skjer større ting som krever handling, og vi hører ofte at næringslivet opplever god service.  Så burde næringslivspolitikken stått høyere på dagsorden.  Politikerne bevilger gjerne mer og mer penger til skole, syke og andre behov.  Dette er vel og bra og nødvendig, men man glemmer litt at dette finansieres av at folk jobber og at bedriftene har overskudd.  Det er dette næringslivet vi er avhengig fremover. 

Vi har også et godt samarbeid med kommunen når det gjelder prosjekter. I 2017 vil nærings-foreningen sammen med kommunen bidra i Smart City-konseptet, herunder Smart City Grålum hvor fokuset blant annet vil være å løse dagens traffikkutfordringer. Videre i 2017 ønsker vi økt fokus på å selge næringsbyen Sarpsborg, herunder hvordan trekke ny næring til byen.   

Vi er i dag i et trekantsamarbeid med kommunen og byselskapet isarpsborg.  Og spesielt samarbeidet mellom de to foreningene ønsker vi å forsterke i 2017 og vi ser nå på ulike måter å samhandle bedre på.

Vi har fått mange nye medlemmer og Alliansepartnere i 2016.  Flere av disse har vunnet priser og utmerket seg lokalt og nasjonalt, som f.eks Borregaard og Frigaard-gruppen.  Mange bedrifter i Sarpsborg er gode ambassadører for næringslivet og gir god reklame for Sarpsborg.  Jeg vil takke alle våre medlemmer og Alliansepartnere for at dere bidrar, ikke bare med penger men også med ressurser og kompetanse, hvilket er veldig viktig for oss. 

Vi øker staben i 2017!  Vi har hatt gleden av å ha Cecilie Lillemoen utplassert fra Delta-gruppen i store deler av 2016 som koordinator.  Fra 1. januar går hun over i en midlertidig stilling hos oss.

Jeg tok over som konstituert daglig leder i foreningen 1.november, og sitter også fra før i styret.  Det var ikke var mulig for foreningen å ha ny daglig leder på plass før Stine Nygaard sluttet, og det var viktig at det ble holdt tak i viktige prosesser og ha kontinuitet i det daglige virket i foreningen.  Som konstituert er rollen midlertidig.  En del sentrale ting i foreningen er på plass, og stafettpinnen kan leveres videre, og jeg kommer derfor til å gå tilbake til styrevervet.  Vi har derfor igangsatt en prosess med å finne ny daglig leder i foreningen. Er det kandidater dere tror passer så ta gjerne kontakt.

Vi ser fram mot et spennende og utviklende år for Sarpsborg Næringsforening.  Torsdag 12. januar kl 08.00 har vi vårt første frokostmøte med spennende temaer på agendaen.

Besøk jevnlig vår hjemmeside www. Sarpsborgnf.no for å holde deg oppdatert.

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!
 
Beste hilsener,

Hans-Petter Vestby
Konstituert daglig leder
Sarpsborg Næringsforening