Aktuelt:
Borregaard –først i verden med kommersiell drift
Publisert: 01. januar 0001
Exilva – microfibrillær cellulose
Inne på Borregaards enorme område langs Glomma bygges det nå en fabrikk til 225 millioner kroner, som skal produsere et helt unikt produkt; «Exilva». Med det blir Borregaard den første i verden som satser på kommersiell produksjon av mikrofibrillær cellulose (MFC). Dette produktet er basert på Borregaards spesialcellulose fra gran, og  produktet er dermed et fornybart alternativ til fossile eller ikkefornybare produkter.

Siden 2007 har Borregaard arbeidet med microfibrillær cellulose. Gjennom forskning, pilottesting og nært samarbeid med potensielle kunder kom det store gjennombruddet og investeringsbeslutningen i fjor. 

MFC er en raffineringsprosess, såkalt fibrillering av cellulose, der man får fibrene til å slippe hverandre, slik at lengden blir lang (mikro), mens tverrsnittet blir kort (nano). Fibrillene får andre egenskaper med sin store overflate og nye nettverk. 

Det unike produktet er blant annet flytende, lukt- og fargefritt, virker stabiliserende, har høy vannbindingskapasitet og er en forsterker med gode flytegenskaper. Dette dreier seg om egenutviklet teknologi ved Borregaard.

-Produktet kan benyttes til en rekke tekniske anvendelser, sier Mats Hjørnevik, Hans Henrik Øvrebø og Anni Karppinen, henholdsvis Marketing Manager for Exilva-prosjektet, Chief Technology Officer og forsker i Exilva-prosjektet.

Exilva-prosjektet er nå inne i en kommersialiseringsfase og består av to ulike forretningsområder – et for industriell anvendelser og et for anvendelse innen næringsmidler, såkalt SenseFi, som for eksempel kan bli en fetterstatter i mat.

Exilva vil gjøre det mulig å erstatte løsemiddelbaserte systemer med vannbaserte løsninger. Samlet sett vil dette utgjøre en stor, positiv miljøeffekt. Exilva kan anvendes i lim, maling, vaskemidler, kosmetikk, komposittmaterialer og i andre industrielle bruksområder.

-Exilva er altså et grønt alternativ til dagens løsemidler, forsikrer Mats Hjørnevik og nevner maling for å gi et konkret bilde av et forbrukerrettet bruksområde.

Exilva er en innovasjon i flere dimensjoner; et nytt produkt, en ny prosess og nye markedsmuligheter på en gang hører med til sjeldenhetene. Som oftest jobber man med en dimensjon av gangen. Borregaard har maktet både å koordinere utvikling og harmonisere dem samtidig.

-Vi skal etter planen produsere ca. 1 000 tonn i året, men har ekspansjonsmuligheter opptil 2 000 tonn, hvis markedet slår til. Vi er optimister, understreker Marketing Manager, Mats Hjørnevik.

Borregaards Exilva-prosjekt er ikke det eneste innovasjonsprosjektet det arbeides med. 

BALI Pilot er et annet «grønt» prosjekt. BALI står for øvrig for Borregaard Advanced Lignin. 

Borregaard har utviklet ny teknologi for produksjon av grønne lignin-kjemikalier og sukker basert på biomasse fra trevirke eller  landbruks- og skogsavfall. I 2013 åpnet finansminister Sigbjørn Johnsen demonstrasjonsanlegget i Sarpsborg.

-Anlegget baserer seg på Borregaards egenutviklede BALI-teknologi og er en videreføring av dagens biorafineriskonsept. Målet er en bærekraftig produksjon av lignin og bioetanol fra nye råvarer, forklarer Dag Arthur Aasbø.

I korthet går BALI-teknologien ut på å omdanne cellulosefibrene i biomasse til sukker som kan benyttes i produksjon av annengenerasjons bioetanol eller andre biokjemikalier. Andre komponenter i biomassen (lignin) blir til avanserte biokjemikalier. Disse produktene kan også erstatte oljebaserte alternativer og råstoffet kan ikke benyttes i matvareproduksjon.

Det hører også med til Borregaards innovasjonshistorie, at bedriften i fjor startet opp en ny spesiallinje for lignin i Sarpsborg. Disse spesialproduktene benyttes blant annet i batterier og oljebrønnsementering.