Aktuelt:
Borg Havn - ut i verden på vei, vann og jernbane
Publisert: 01. januar 0001
Øst-Europa som marked. Hovedkontor ved Glommas bredd.
Øst-Europa er egentlig arbeidsplassen og markedet til Shipping Partners Sarpsborg AS (SPS as), men hovedkontoret og selskapets anlegg ligger ved Glommas bredd på Alvim. Et ypperlig utgangspunkt for å tilby frakt- og logistikkløsninger på vei, sjø og jernbane.

Det er travle tider ved kaianlegget på Alvim. Shipping Partners Sarpsborg AS har ordrebøkene fulle og henvendelsene er mange – både fra norske og utenlandske kunder. Daglig leder Lars Morten Nordlie er tilfreds med situasjonen for bedriften, som i 2016 kan feire 30 årsjubileum.

-Vi konsentrerer vår virksomhet i Baltikum, Polen, Russland og andre CIS-land. Mange års erfaring og et godt opparbeidet kontaktnett gjør oss til spesialister på området, forteller Nordlie, som er hovedeier i SPS as.

Det er ikke uvanlig at det er 100 trailer bestillinger til Russland i løpet av en måned. Mange båtanløp til kaia ved Hafslund og Alvim er også helt normalt. I tillegg kommer andre typer oppdrag som terminal og storavdeling for tollpapirer. I lageret  på Alvim tilbys også andre bedrifter å lagre produkter for kortere eller lengre perioder.

-Mange store speditører benytter oss når varer skal transporteres. Riktige tollpapirer kan være krevende når mange grenseoverganger skal passeres. Tidsfaktoren betyr mye og det er ikke rom for formelle heftelser, så det er viktig å gjøre alt arbeid korrekt med en gang.

Gods av ulik karakter hentes og bringes. Til sjøs fraktes mest tømmer, men det kan også være andre oppdrag. Nylig ble 93 husmoduler hentet i fire norske havner med båt. Modulene skulle til Island. På landeveien fraktes alt fra råvarer til butikkinnredninger. 

Mange ganger omlastes varene fra bil til jernbane. Det skjedde forleden med gods som skulle til Turkmenistan. I slike tilfeller er det en stor trygghet å ha eget kontor i Tallin. SPS as har også eget kontor i Stettin i Polen. Det bidrar sterkt til at leveringskvaliteten er god.
Det er ingen tilfeldighet at SPS as har utviklet seg til å bli en spesialist på å frakte gods til og fra det gamle Øst-Europa. Allerede ved starten for nærmere 30 år siden jobbet selskapet med Borregaard og daværende Greåker Cellulose (nå Nordic Paper), som begge hadde behov for transport til og fra Sovjet, men så gikk hele samveldet i oppløsningen. Det kunne ha skapt problemer, men førte heller til at flere markedsmuligheter åpnet seg for Sarpsborg-bedriften. 
Lars Morten Nordlie og hans stab på fem personer har ikke sett seg tilbake. Solid kompetanse, bred erfaring og et omfattende kontaktnett er en trygghet for kundene.
-Hos oss er ingen dag lik. Arbeidsdagen byr på mange forskjellige oppgaver siden forespørslene er veldig varierte.
-Noen spesielle trender eller nye utviklingstrekk som kan registreres i markedet?

-Handelen mellom de tidligere øst-europeiske landene holder seg på et stabilt, høyt nivå. Vi registrerer en økning i handelen med Tyrkia. Dette landet kan nærmest betegnes som det nye Kina, for det er forholdsvis billig å produsere der og så er avstanden til oss i Skandinavia mye kortere. Det blir et slags nærmarked å regne med en transporttid på åtte-ti dager, sier Lars Morten Nordlie.

Tømmer har stått sentralt i Sarpsborgs og Glommas historie. For SPS as har tømmer også vært viktig helt fra starten i 1986. I perioder ble mye tømmer importert til Norge, men i øyeblikket har det skjedd en radikal forandring. Nå eksporterer vi i stor grad tømmer til utlandet og SPS as skiper mye fra Hafslundkaia. Glommen Skog er en viktig oppdragsgiver til SPS as.

-Det er god kvalitet på norsk trevirke, så tømmertransporten til utlandet vil nok fortsette på et forholdsvis høyt nivå i mange år, tror Nordlie.

SPSAS har altså mange bein å stå på. Nå har bedriften leid nabotomta og fått enda bedre plass til sin etter hvert så omfattende virksomhet. I tillegg er det foretatt ombygninger og modernisering i kontorlokalene. Det har åpnet opp for at Østfold Enøk & Ventilasjon AS og Atle Andresen akkurat har flyttet inn i bygningen med alle sine  ansatte. Tidligere holdt Østfold Enøk & Ventilasjon AS til på Øra i Fredrikstad.

-Vi ser lyst på fremtiden og utvikler oss sakte, men sikkert. Kontroll og kvalitet er stikkord for alt vi holder på med, fastslår Lars Morten Nordlie.