Aktuelt:
170 på seminar om framtidas transport
Publisert: 26. september 2017
Selvkjørende kjøretøy kan gi oss færre ulykker, mer effektiv trafikkavvikling og har store miljømessige fordeler, sa forsker Terje Moen fra Sintef på seminaret «Framtidens transport» på Filadelfia Sarpsborg.
Nesten 170 mennesker satte av formiddagen til å få mer kunnskap om framtidens transportløsninger da Sarpsborg Næringsforening, Bypakke Nedre Glomma, Smart City Sarpsborg, Acando, Tekna og Fredrikstad Næringsforening inviterte til frokostseminaret «Framtidens transport» fredag 22. september. På programmet sto foredrag fra både politikere, forskere og andre fagfolk. De frammøte, deriblant en stor gruppe videregående elever fra både Sarpsborg og Halden, fikk et spennende innblikk i en transporthverdag som kanskje ikke er altfor langt unna. Seminaret ble avsluttet med demonstrasjon av selvkjørende buss.

Bærekraftig region
- Denne typen kjøretøy er viktig fordi vi ønsker å skape en bærekraftig region. Vi skal vokse både i innbyggertall og antall arbeidsplasser. Da trenger vi også fremtidsrettede, miljøvennlige løsninger, for å skape gode bymiljøer, sa Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje, som åpnet seminaret.

- En konferanse som dette synliggjør hvilke muligheter gode teknologiske løsninger gir oss for framtida. Det skal vi også ta i bruk i kommunene våre, sa Martinsen-Evje, som presiserte hvor viktig det er at næringsliv og det offentlige går sammen om å finne de gode løsninger på disse sakene.

Viktig å henge med
Det var leder av Sarpsborg Næringsforening, Morgan Pettersen, veldig enig i.
- Det er ekstremt viktig for næringslivet å henge med på digitaliseringen og den teknologiske utviklingen, både for å redusere kostnader og etablere nye arbeidsplasser. Da er samarbeid med både det offentlige og forsknings-  og undervisningsmiljøene helt avgjørende, sa Pettersen, som var godt fornøyd med oppslutningen på seminaret.

- Vi har mange aktiviteter og møteplasser å konkurrere med, så tett oppunder 170 mennesker på et slikt arrangement er veldig bra. Det er fint å se oppslutning fra både næringslivet, det offentlige og fra studentmiljøene, sier Morgan Pettersen.