Aktuelt:
– Fagutdanning er viktig!
Publisert: 15. januar 2020
Fagutdanning er viktig, og vi trenger fagarbeidere innen mange områder, skriver Mariann Karlsen, daglig leder i Sarpsborg Næringsforening, i denne kronikken.
Av Mariann Karlsen, daglig leder i Sarpsborg Næringsforening

Sarpsborg Næringsforening arrangerer årlig utdeling av fag- og svennebrev i forbindelse med Håndverket- og industriens dag. Dette skjer i år den 15. januar på Inspiria. Vi er glade for å kunne være med å dele ut fag- og svennebrev til de som har gjennomført fagopplæring.

Vår viktigste oppgave er å bidra til arbeidsplassvekst. For å få til dette, er vi avhengig av lønnsomme bedrifter som har tilgang på dyktige ansatte med riktig kompetanse.

Bedriftene har behov for kompetent og engasjert arbeidskraft. Gode bedrifter skaper gode utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider, og dette igjen medfører lønnsom drift og fornøyde kunder.

For å utvikle framtidens arbeidskraft er det viktig med godt samarbeid mellom skole og næringsliv. Vi må sammen jobbe for at de unge får tilbud om å utdanne seg innenfor de kompetanseretningene som virksomhetene har behov for, både innen offentlig og privat sektor. Deretter må det være lærlingplasser til de som har behov for det. Skolene må sammen med det offentlige og privat næringsliv, sørge for at studenter og lærlinger får relevant opplæring både teoretisk og praktisk.

Ifølge NHOs kompetansebarometer for 2019, sliter seks av ti bedrifter med å få tak i den kompetansen de har behov for. Dette gjelder særlig fagarbeidere innenfor bygg- og anleggsteknikk, og innen elektrofag.

Fagutdanning er viktig, og vi trenger fagarbeidere innen mange områder. En Fafo-rapport fra 2018 viser at fagopplæring spiller en vesentlig rolle for innovasjon, og bedriftens evne til å forbedre produkter og prosesser. Dette vil være avgjørende for at virksomhetene skal være konkurransedyktige og har evne til å vokse og utvikle seg i fremtiden.

Vi ser at det er en økning i tjenesteproduksjon. Flere oppgaver som man tidligere løste selv, enten i bedriften eller som privatperson, er man nå villig til å betale andre for. Det er flere som ønsker å kjøpe tjenester, og dette gir mulighet for nye arbeidsplasser, også i en verden hvor prosesser digitaliseres.

Det er derfor viktig at vi har god kvalitet i det som tilbys. Det bør være et ønske og et mål at tjenesteproduksjon skjer mest mulig lokalt, og dermed skaper arbeidsplasser lokalt.

Dette gir muligheter for mange fagområder, og kan gi muligheter for dem som ønsker å etablere egen virksomhet. Fagbrev gir også mulighet for videreutvikling ved å ta f.eks. installatør/mesterbrev, slik at man kan drive egen håndverksvirksomhet, og dermed etablere egen bedrift og skape nye arbeidsplasser. God kvalitet i leveransene er avgjørende.

Derfor er det viktig med engasjerte og kompetente medarbeidere. Vi er opptatt av å skape kompetansearbeidsplasser, og vi er opptatt av å få flest mulig i arbeid.