Arrangement
Styresertifisering: Ledelse og kompetanse innen styrearbeid
06. september 2024 - Kl. 09:00
Litteraturhuset Fredrikstad

I samarbeid med næringsforeningene i Halden, Fredrikstad og Rakkestad starter vi i høst et prosjekt med mål om å styrke og utvikle næringslivet gjennom økt styrekompetanse og bedre ledelse.

Fra 1. januar 2024 trådte nye regler om kjønnsrepresentasjon i kraft, som krever at store og mellomstore selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse.

Kurset vil fokusere på ledelse og kompetanse innen styrearbeid, og vil gi deltakerne både teoretisk kunnskap og praktiske verktøy for effektiv styring. Målet er å sikre god ledelse i styrer og å bidra til ansvarlig, effektiv og strategisk håndtering av styreoppgaver.
 

Hva du lærer i kurset:

 • Styrets ansvar, oppgaver og plikter
 • Personlig styreansvar og styreforsikring
 • Roller og samspill mellom styret og daglig leder
 • Praktisk styrearbeid og effektive styremøter
 • Styrets sammensetning og godtgjørelser
 • Styrets egenevaluering
 • Generalforsamlingen – eiernes fora
 • God styrekultur og dialog
 • Praktiske eksempler og caseoppgaver
 • Styrets forhold til økonomi, inkludert regnskap og rapportering
 • Nøkkeltall, KPIer og årsregnskap
 • Styrets handleplikt, egenkapital og soliditet
 • Budsjett og likviditetsstyring
 • Strategiarbeid og virksomhetsstyring
 • Bærekraft, mangfold og inkludering
 • IT-sikkerhet og GDPR
 • Styresertifiseringstest

Kursledere:

Vidar Andersen, partner i Aider, har bred erfaring innen styrearbeid og økonomi. Han er en aktiv foredragsholder og forfatter av flere bøker om styrearbeid og økonomi, med et samlet opplag på over 45 000 eksemplarer.

Nina Stokke Tronsrud, erfaren leder og siviløkonom i Aider, har omfattende erfaring fra både privat og offentlig sektor innen økonomi, HR og strategi. Hun brenner for samfunnsoppgaver og frivillighetsarbeid, og er kjent for sin praktiske og forståelige tilnærming.
 

6. september, 2024
Kl: 9.00 - 13.00

Pris: Kr. 9 500,- som gir deg en sertifisering som styremedlem.

Påmelding til Styresertifisering: Ledelse og kompetanse innen styrearbeid
Dato: 06. september 2024 på Litteraturhuset Fredrikstad
Gjenta påmeldingen ved flere deltagere fra samme bedrift.
Andre arrangementer
Frokostmøte på Stjernebygget
29. august 2024
CFO-nettverket 5.september
5. september 2024
Sarpsborgkonferansen 2024
26. september 2024
Aktuelt

Les om siste nytt fra Sarpsborg Næringsforening
Les mer
Aktuelt