220615%20Ansvar%20for%20et%20b%C3%A6rekraftig%20samfunn

Last ned presentasjonen fra frokostmøtet 15. juni

Hvordan (og hvorfor) mindre bedrifter kan ta sin del av ansvaret for et bærekraftig samfunn.  Her kan du laste ned presentasjonen til foredragsholder Klaus Hansen, partner BDO i Østfold/Follo.
Publisert: 19.06.2022
Calender2
Viktige datoer
Bli medlem i SNF
medlemsicon
ta DEL I EN BY I VEKST