karrierevalg

Gratis karriereveiledning

Som følge av koronakrisen gir Karrieresenter Østfold  karriereveiledning til både enkeltpersoner og bedrifter. Karriereveiledning er et nyttig verktøy i arbeidet med oppfølging av medarbeidere, og spesielt i arbeid med kompetanseutvikling. 
Publisert: 05.06.2020
Er du arbeidsgiver, tillitsvalgt eller har du personalansvar eller en HR-rolle? Da bør kjenne  gratistjenestene til Karrieresenter Østfold.
 
Mange må i disse tider permittere eller si opp ansatte, og gjenværende medarbeidere får kanskje nye oppgaver som krever mer eller annen kompetanse. I krisepakkene levert av regjeringen, fylket og kommunene fokuseres det på å styrke kompetanseutviklingen i arbeidslivet.
 
Karriereveiledning er et nyttig verktøy i arbeidet med oppfølging av medarbeidere, og spesielt i arbeid med kompetanseutvikling (kartlegging av kompetanse, kompetansebehov og kompetansehevingsmuligheter). Ved omstilling og nedbemanning er karriereveiledning viktig for å ivareta de overtallige på en god måte. God oppfølging kan bidra til et positivt omdømme og slik tiltrekke god arbeidskraft i fremtiden.
 
Gjennom karriereveiledning kan dine medarbeidere få verktøy og metoder til å styrke personlig og faglig utvikling, og egen omstillingsevne. Karrieresenterets spisskompetanse er å veilede mennesker til å ta gode valg når det gjelder jobb, kompetanseutvikling og omskolering. De skreddersyr både individuelle og kollektive karrieretjenester tilpasset ulike behov.
 
På  hjemmesidene https://karriereostfold.no/karriereveiledning-i-bedrift/ kan du lese mer om karriereveiledning , hvilke tjenester Karrieresenter Østfold kan tilby dere og hvordan dere kan ta kontakt. Alle tjenestene er gratis.
 
Kontaktinfo:
Karrieresenter Østfold
Telefon: 69 11 75 90
Adresse: Kirkegata 69, 1721 Sarpsborg
Web: karriereostfold.no 

 

 
Calender2
Viktige datoer
01.
desember
Hva betyr koronatiltakene for din bedrift?
Facebook
08.
desember
Har du kontroll på likviditeten?
Facebook
10.
mars
Sarpsborgkonferansen onsdag 10. mars 2021
Sarpsborg scene
Bli medlem i SNF
medlemsicon
ta DEL I EN BY I VEKST