Datainnbrudd%20og%20digital%20utpressing

Beskytt bedriften din mot datainnbrudd og digital utpressing

Datainnbrudd og løsepengevirus er kriminalitetsfenomener som vil kunne berøre alle norske offentlige og private virksomheter i årene som kommer.
Publisert: 14.06.2022
Oslo politidistrikt etterforsker flere saker som dreier seg om digital utpressing. På bakgrunn av erfaringene med disse sakene, har de laget en kort veiledning med gode råd og  tiltak som de mener er spesielt viktige å iverksette. Dette kan redusere risikoen betraktelig. Disse tiltakene bør være  mulige å gjennomføre uansett størrelse og  IKT- kompetanse i virksomheten.

Last ned veiledningen her!

 
Calender2
Viktige datoer
Bli medlem i SNF
medlemsicon
ta DEL I EN BY I VEKST