Kompetansebygging innen cybersikkerhet for SMB

Kompetansebygging innen cybersikkerhet for SMB

Har du noe av verdi, har du også noe å beskytte. Enhver bedrift og ethvert selskap er sårbare for cyberangrep. Sammen med Høyskolen i Østfold og IFE ønsker vi å tilby gratis opplæring i form to to-dagers intensivkurs.

Publisert: 07.11.2023
23. november 2023 - Kl. 08:00
Spin - Sarpsborg Innovasjon - Stjernebygget

Norske virksomheter må forberede seg bedre og ha høyere beredskap, i henhold til Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Innsatsen gjelder i høyeste grad underleverandører, da de største selskapene og anleggene er kompliserte å angripe.

Angrepsforsøkene vil derfor i økende grad gå mot underleverandører, og er ett av tre prioriterte forhold som påpekes i rapporten Risiko 2023.

Sammen med Høyskolen i Østfold og IFE ønsker vi å tilby gratis opplæring i form to to-dagers intensivkurs. Disse kursene vil bli gjennomført i januar og september 2024.

image002

Vi inviterer aller først til et informasjonsmøte, som potensielt også kan føre til opprettelse av et nettverk innen cybersikkerhet, sikkerhetsarbeid og sikkerhetskultur.

Program

08.00-08.15 Velkommen – Hege Bongard (Fredrikstad Næringsforening) / Ketil Stølen (forsker og prosjektleder for dette tiltaket)
08.15-08.30 Hva vi ønsker å få til – André Hauge (HiØ)
08.30-09.00 Hva vi kan tilby – Stine Mikkelsplass (IFE) og André Hauge
09.00-09.45 Hva er behovene – Ketil Stølen
09.45-10.00 Videre planer – Ketil Stølen

Vi skal gjennom dette øke kunnskap og samarbeidsformer som er viktig for fremtidig trygghet for arbeidsplassene i vår region. Det innebærer:
  1. Kursing og opptrening av ansatte slik at de har den nødvendige kunnskapen og ferdigheter for å effektivt å kunne beskytte virksomhetens aktiva mot cybertrusler.
  2. Tilrettelegging for å sikre at lokale aktørers produktutvikling og innovasjonsprosesser ivaretar cybersikkerhet.
  3. Etablering av mentorprogram spesielt knyttet til cybersikkerhet og innovasjon.

Hvem er dette for?

Mindre bedrifters begrensede ressurser og kunnskap er en gavepakke til cyberkriminelle. SMB-virksomheter er offeret i 8 av 10 vellykkede løsepengevirusangrep. https://www.digi.no/artikler/debatt-smb-virksomheter-er-offeret-i-8-av-10-vellykkede-losepengevirus-angrep/520753
Samlingen/nettverket er for alle med ansvar for og involvering i sikkerhetsarbeid.
  • Det er for beslutningstakere som på grunnlag av analyser skal avgjøre i hvilken grad og på hvilken måte man skal beskytte seg.
  • Det er for analytikere som leverer grunnlaget for beslutningstakernes avgjørelser.
  • Det er for ingeniører og annet personale som drifter og installerer løsninger.
  • Det er for personell med ansvar for intern opplæring og ansattes overvåkenhet.
Påmelding til Kompetansebygging innen cybersikkerhet for SMB 23. november 2023 - Kl. 08:00 på Spin - Sarpsborg Innovasjon - Stjernebygget
Ja, jeg ønsker å delta på denne aktiviteten:
Gjenta påmeldingen ved flere deltagere fra samme bedrift.
TA DEL I EN BY I VEKST - BLI MEDLEM HER!
Bli Alliansepartner
Calender2
Viktige datoer