Kjære medlem i Sarpsborg Næringsforening

– Nå begynner bitene å falle på plass, og vi kan tenke litt større.

stine ansattI januar i år ble jeg ansatt som daglig leder, - da begynte jobben med å få foreningen opp og stå igjen. 
Jeg ble ikke ansatt basert på mitt kontaktnett i Sarpsborg, eller min dybdekunnskap om kommunen.  På disse områdene var det kandidater som hadde mye større kapasiteter.
Jeg har i stedet brukt tid underveis til å få dette på plass.
Når det er sagt, skal det sies at denne prosessen har vært lærerik. Det å se Sarpsborg gjennom ”nye øyne",  kombinert med å bygge opp Næringsforeningen, har vært utfordrende, men spennende!
Nå begynner bitene å falle på plass, og vi kan tenke litt større.

Tidligere har det ikke skjedd så mye i foreningenes samlede historie, som det har gjort hittil i 2015!

 
– Vi har fått til mye og ikke minst etablert en
solid plattform å bygge videre på framover. 


Dere, våre medlemmer og støttespillere, utgjør foreningens ryggrad.
Jeg ønsker derfor å ta dere med på en reise gjennom en del av det Sarpsborg Næringsforening har gjort i de siste 10 månedene.Takk til våre medlemmer!
Først vil jeg få benytte anledningen til å takke for den tilliten du og din bedrift har vist oss gjennom medlemskapet. Næringsforeningen er avhengig av våre medlemmer og deres støtte. Vi fikk noe støtte fra kommunen i år, men hoveddelen av vårt budsjett er medlemsavgiftene og satsingsbeløp fra de bedriftene som per i dag utgjør våre satsingsbedrifter.
samarbeidsmodell2

Samarbeidsmodell
I 2014 ble det besluttet at Sarpsborg Håndverk og Industriforening skulle slåes sammen med Vekst i Sarpsborg. Dette ble gjennomført, og Sarpsborg Næringsforening ble født. 
Sarpsborg Næringsforening er i dag i et trekant-samarbeid med Sarpsborg Kommune og byselskapet iSarpsborg. Tre enheter som utfyller og spiller hverandre gode, med tanke på helheten i det å ARBEIDE, BO og BESØKE en av Norges eldste byer: Sarpsborg.Vekst og verdiskaping
 
Sarpsborg Næringsforenings visjon er å
være primus motor i et stolt, optimistisk og
fremtidsrettet regionalt næringsliv. 


Vi jobber hver dag for vekst og verdiskaping i Sarpsborg næringsliv med mål om å bidra til at Sarpsborg blir en foretrukken Østfold-kommune for utvikling, etablering og vekst innenfor både industri-, handels- og kunnskapsbedrifter. 
I tillegg må vi sørge for å ivareta jord- og skogbruksforpliktelsene vi har for fremtiden. 

Næringsforeningens fokusområder er å utvikle arbeidsplasser og kompetanse, infrastruktur, bostedskvalitet og stå for en bærekraftig utvikling. Disse elementene henger sammen og utgjør et hele.

Når jeg nå skal fortelle litt om hva vi har gjort så langt i år, deler jeg dette inn i fire bolker:
Meny_admin
neringsliv
marked
kommune
SN-LOGO
SARPSBORG
NÆRINGSFORENING

Jernbanegata 11, 1706 Sarpsborg

post@sarpsborgnf.no
Tlf: 90934333
Powered by leonberg.no

Cookies
Personvernerklæring
Følg oss på:
Abonnér på
nyhetsbrev:
SN-LOGO
SARPSBORG
NÆRINGSFORENING

Postboks 412, 1702 Sarpsborg
post@sarpsborgnf.no
Telefon: 975 21 979

Powered by leonberg.no
Abonnér på nyhetsbrev: